Várjon kérem ...
Képzésajánló
Az oldalon található árak nettó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak!
Aktuális videók
Legfrissebb hírlevél
Szakértőnk ajánlata
Teleki Gyula László
Teleki Gyula László
Ha Ön tudomásul vette, hogy ez a szakma élethosszig tartó tanulást jelent, jöjjön el Bérelszámolás képzésünkre és készüljön fel a Munka Törvénykönyve változásaival kapcsolatos teendőkre.
Tematika:
 • A szabadság számításának új rendszere, a szabadság kiadása különböző munkarendekben
 • A bérpótlékok számítása munkarendek esetében
 • A műszakpótlék alkalmazása munkarendek esetében
 • A távolléti díj számításának új szabályai
 • A betegszabadság szabályainak alkalmazása
 • Az ügyelet és készenlét díjazása
 • Az órakeretben történő foglalkoztatás szabályai
 • A rendkívüli munkavégzés („túlmunka”) szabályai, számfejtése
 • Előre feltett kérdések megválaszolása
 • Mindez az átmeneti rendelkezésekre való tekintettel
 • Konzultáció

Érdekel a képzés
 

Hasznos címek

3. Egyéb mutatók


Vevők átfutási ideje

(Átlagos vevőállomány / Nettó árbevétel) *360

Azt mutatja, hogy az átlagos vevőállomány hány napi értékesítési árbevételnek felel meg. A mutató értékelésénél célszerű a szállítói állomány hasonló tartalmú mutatójával összehasonlítást végezni. Az előző évhez való viszonyítás viszont jelezheti a vállalkozás kintlévőségeinek növekedését, illetve csökkenését.


Szállítók átfutási ideje

(Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások)*360

A szállítónak történő tartozások nagyságrendjét jelzi napokban. A vevőállomány hasonló tartalmú mutatójával való összehasonlítás utalhat a cég fizetőképességének alakulására.


Vevőállomány aránya a szállító-állományhoz

Vevők / Szállítók

Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítóállomány finanszírozza. Az alacsony mutatóérték a ki nem egyenlített szállítói állomány magas mértékére utal, fizetési gondot jelez.


Eladósodottság mértéke

Kötelezettségek / Saját tőke

A vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Törekedni kell, hogy a mutató tartósan (jóval) 1 alatti értéket érjen el.


Nettó eladósodottság

(Kötelezettségek - Követelések) / Saját tőke

Azt mutatja, hogy a kintlevőségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás. Ez feltételezi, hogy a követelések pénzügyileg előbb realizálódnak, mint ahogy a kötelezettségeket teljesíteni kell. A mutató minél kisebb értéke a kedvező.


Árbevételarányos jövedelmezőség

Üzemi (üzleti) tev. eredménye / (Értékesítés nettó árbevétele || egyéb bev.)

Azt mutatja, hogy a tárgyidőszaki értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összegével a vállalkozás fajlagosan mekkora üzemi eredményt ért el.


Tőkearányos jövedelmezőség

Adózott eredmény / Saját tőke

A jövedelmezőség mérésének egyik leggyakrabban használt mutatója, azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni. A mutató sok esetben szoros kapcsolatban van a vállalkozás vezetőinek érdekeltségi rendszerével. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROE).


Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen

Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROA).


Eszközmegtérülési mutató
Adózott eredmény / Eszközök összesen

A mutató megmutatja, hogy a tárgyévi adózott eredményből az eszközök mekkora hányada térül meg. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROI). A mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja.


Átlagos fedezeti hányad

Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele

Az adott vállalkozáson belül feltétlenül vizsgálandó mutató, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciája kedvező. A kedvező mértékű fedezeti hányad sajnos nem feltétlenül jár együtt a kedvező mértékű árbevételarányos jövedelmezőséggel (ennek oka a magas közvetett költségekben és esetleg az egyéb ráfordítások magas összegében keresendő).