Várjon kérem ...
Képzésajánló
Az oldalon található árak nettó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak!
Aktuális videók
Legfrissebb hírlevél
Szakértőnk ajánlata
Teleki Gyula László
Teleki Gyula László
Ha Ön tudomásul vette, hogy ez a szakma élethosszig tartó tanulást jelent, jöjjön el Bérelszámolás képzésünkre és készüljön fel a Munka Törvénykönyve változásaival kapcsolatos teendőkre.
Tematika:
 • A szabadság számításának új rendszere, a szabadság kiadása különböző munkarendekben
 • A bérpótlékok számítása munkarendek esetében
 • A műszakpótlék alkalmazása munkarendek esetében
 • A távolléti díj számításának új szabályai
 • A betegszabadság szabályainak alkalmazása
 • Az ügyelet és készenlét díjazása
 • Az órakeretben történő foglalkoztatás szabályai
 • A rendkívüli munkavégzés („túlmunka”) szabályai, számfejtése
 • Előre feltett kérdések megválaszolása
 • Mindez az átmeneti rendelkezésekre való tekintettel
 • Konzultáció

Érdekel a képzés
 


ÁFA levonás, vagy ÁFA visszaigénylés

2010.06.09 11:35, dr. Gonda Sándor, : Saját forrás

Az adólevonási jog gyakorlásának törvényi szabályozására első sorban azért van szükség, hogy az egyértelmű eljárási szabályok betartásával és betartatásával, az adóhalmozódás az általános forgalmi adózásban kiküszöbölhetővé váljon.

Hirdetés

A fizetendő és a levonható adóösszeg különbözete

Az ÁFA törvén értelmében minden belföldön nyilvántartásba vett adóalany számára biztosított a lehetőség, hogy egy adott adó-megállapítási időszakban megállapított fizetendő általános forgalmi adó együttes összegét az ugyanezen vagy korábbi adó-megállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével csökkentse. Amennyiben a fizetendő és a levonható adóösszegek különbözete negatív előjelű, annak összegét az adóalany - döntése szerint - figyelembe veheti a soron következő adó-megállapítási időszakban mint az akkori adó-megállapítási időszakra megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tétel, vagy pedig - a szükséges feltételek fennállása esetén - az adóhatóságtól visszaigényelheti. Amennyiben az így megszerzett visszaigénylési jogosultsággal az adózó az adott bevallási időszakban nem kíván élni, akkor a bevallásban a negatív ÁFA különbözetet nem kell visszaigényelhető adóként elszámolnia, hanem azt a következő időszakra átvihető követelésként kell abban szerepeltetnie. Amennyiben az adott időszakban az ÁFA törvényben biztosított, alább részletezett visszaigénylési jogcímek egyikének feltételei az adózó vonatkozásában fennállnak, és azt érvényesíteni is kívánja, akkor a visszaigényelni kívánt összeget az ÁFA bevallásban - a visszaigénylési jogcímre való hivatkozással - visszaigényelhető adóként kell szerepeltetnie.

Rendelkezési lehetőségek

A visszaigénylési jogosultság érvényesítése megnyitja az adóalany visszaigényelt összeg feletti rendelkezési jogosultságát. Amennyiben az adózó tárgyidőszakban visszaigénylési jogosultságával él, a bevallás benyújtásakor a visszaigényelt összeg sorsáról is minden alkalommal rendelkeznie kell a bevallási nyomtatvány megfelelő rovatában. Az összeg sorsáról való rendelkezésre a törvény három eljárási módot biztosít:

1. Amennyiben az adóalanynak nyilvántartott adótartozása, vagy adók módjára behajtható köztartozása nincsen, kérheti az adóösszeg teljes egészében történő tényleges kiutalását.

2. Az adózó - az idei évben 1017-es sorszámú átvezetési kérelem mellékelésével egyidejűleg - rendelkezhet azonban úgy is, hogy a visszaigényelt összeg egészét vagy egy részét az adóhatóságnál vezetett más adónem folyószámlájára vezetteti át és kéri, hogy az adóhatóság a megjelölt összeget egy általa megjelölt adó megfizetésére számolja el.

3. Fentieken túlmenően az adóalany rendelkezhet úgy is, hogy a teljes összeget, vagy abból a más adónem folyószámlára történő átvezetést követően fennmaradó részt az adóhatóságnál vezetett ÁFA folyószámláján hagyja korábbi hátraléka vagy később esedékes adó kiegyenlítése céljából.

Az adó-visszaigénylés feltételei

Mint fentebb is írtuk, a visszaigénylés az adóhatósághoz eljuttatott kérelemre történhet, a visszaigénylési jog megnyílása pedig az egyes adó-megállapítási időszakokban realizált negatív adókülönbözetnek - az adóalanyok bevallás-gyakorisága (havi, negyedéves, éves) alapján differenciált módon meghatározott - nagyságától (havi bevallásra kötelezett adózó esetében 1.000.000 forint, negyedéves bevallásra kötelezett adózó esetében 250.000 forint, míg éves bevallásra kötelezett adóalanynál 50.000 forint) függ. A ténylegesen kiutalható adó összegét - az adó áthárításával járó ügyletek esetén - ugyanakkor csökkenti a meg nem fizetett beszerzésekre jutó ÁFA összege, amelyet az adóalany a soron következő időszak fizetendő ÁFA összegét csökkentő tételként vehet figyelembe. Közösségen belüli termékbeszerzésére, termékimportra, fordított adózás alá eső ügyletekre, valamint az olyan szolgáltatásokra, ahol a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, ez a rendelkezés nem nyer alkalmazást.

Különös eljárási szabályok

A fentiektől eltérő, speciális esetekben is lehetőség nyílhat a tárgyidőszaki negatív adókülönbözet visszaigénylésére, ha annak összege a fent meghatározott értékhatárok alatt is marad. Az adóalany e lehetőséggel akkor élhet, ha a tárgyidőszakot közvetlenül megelőző bevallási időszakban, vagy időszakokban is negatív ÁFA különbözetet realizált, és ezek kumulált összege a tárgyidőszakban éri el, vagy haladja meg a törvény által egyébként megkövetelt összeghatárokat.Az adóalanyok megszűnésével kapcsolatban ugyancsak speciális adó-visszaigénylési szabályok kerülhetnek alkalmazásra. Amennyiben például az adóalany jogutód nélkül szűnik meg, akkor a megszűnő, záró-adóbevallásában negatív adókülönbözetet bevalló adóalany ezt az összeget minden feltétel nélkül visszaigényelheti. Ezzel szemben, ha jogutódlással történő megszűnés esete áll fenn, a megszűnő adóalany a záró-adóbevallásában szereplő negatív ÁFA különbözetet kizárólag az általános szabályok szerint igényelheti vissza. Ha ezeket a feltételeket nem teljesíti, úgy a negatív adókülönbözet feletti rendelkezési jog a jogutódra száll át, és így a jogutód adózó lesz az, aki a különbözetet a visszaigénylésre vonatkozó feltételek teljesítése mellett visszaigényelheti, vagy azt a soron következő adó-megállapítási időszakában fizetendő adót csökkentő tételként figyelembe veheti.

A fenti rövid összefoglalás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelkeltő és tájékoztató céllal készült, amely így nem minősül jogi tanácsadásnak.

dr. Gonda Sándor

jogász

drgonda@gondairoda.hu

www.gondairoda.hu

+36305863045

[kiemelt=MVI]Szervezeti hatékonyság növelése (2 napos képzés).
A people management program a vezetők olyan képességei fejleszti,  melyek jelentősen meghatározzák, hogy a vezető  mennyire tudja realizálni  a szervezetben lévő szellemi tőkét és szabad kapacitásokat és ezáltal a teljesítőképességet mennyire tudja fokozni. Bővebben a tréningről >>>
 
Árfolyamkockázat kezelés fedezeti ügyletekkel (0Ft-os webinárium)
Sok a tévhit és kevés a valós tapasztalat a hazai vállalkozók többségénél, ami segítené őket a devizakockázataik kezelésében. Sok esetben nincs is saját szakember, aki tanáccsal és információval segítené őket abban, hogy milyen piaci várakozások alapján kell megtervezni a pénzügyi mozgásokat és a várható eredményt. Bővebben a webináriumról >>>
 
Online kereskedés a BÉT-en (0Ft-os webinárium)
Több mint 20 éve már, hogy a magyar tőkepiaci, tőzsdei befektetési és forrásbevonási lehetőségek ismét rendelkezésre állnak. Ellenben e lehetőségek ismertsége, valós megítélése még nem mondható elégségesnek. Bővebben a webináriumról >>>
 
Konszolidált beszámoló elkészítéséről (4 napos képzés).
Konszolidált beszámoló készítésének elméleti és gyakorlati ismeretei első kézből! Ismerje meg az éves és évközi konszolidált beszámoló készítésének tudnivalóit, titkait és buktatóit! Bővebben a tréningről >>>
 
Stresszkezelés tréning (1 napos képzés).
A stressz természetének megismerésével, a stressz-kezelések tudatossá válásával uralkodni tudunk felette és kézben tudjuk tartani. Vezetőknek fontos a vezetett csoport motiváltsága - hiszen nem mindegy hogy mennyire kreatívak, hatékonyak a szervezet tagjai. A stressz kézben tartása egy nagyon erős vezetői kompetencia. Bővebben a tréningről >>>