Várjon kérem ...
Képzésajánló
Az oldalon található árak nettó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak!
Aktuális videók
Legfrissebb hírlevél
Szakértőnk ajánlata
Teleki Gyula László
Teleki Gyula László
Ha Ön tudomásul vette, hogy ez a szakma élethosszig tartó tanulást jelent, jöjjön el Bérelszámolás képzésünkre és készüljön fel a Munka Törvénykönyve változásaival kapcsolatos teendőkre.
Tematika:
 • A szabadság számításának új rendszere, a szabadság kiadása különböző munkarendekben
 • A bérpótlékok számítása munkarendek esetében
 • A műszakpótlék alkalmazása munkarendek esetében
 • A távolléti díj számításának új szabályai
 • A betegszabadság szabályainak alkalmazása
 • Az ügyelet és készenlét díjazása
 • Az órakeretben történő foglalkoztatás szabályai
 • A rendkívüli munkavégzés („túlmunka”) szabályai, számfejtése
 • Előre feltett kérdések megválaszolása
 • Mindez az átmeneti rendelkezésekre való tekintettel
 • Konzultáció

Érdekel a képzés
 


Kiegészítő tevékenység

2011.09.05 17:00, Széles Imre, : Kalkulátor (http://www.kalkulator.hu/)

A Tbj. alkalmazásában a kiegészítő tevékenység fogalma kizárólag az egyéni és társas vállalkozó vonatkozásában használatos.

Hirdetés

Az egyéni és társas vállalkozó, akkor minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, amennyiben saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.

Sajátjogú nyugdíjasnak tekintendő, aki:

 • öregségi nyugdíjban (korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban), vagy
 • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban (Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól rendszeres rokkantsági segélyben, növelt összegű öregségi munkaképtelenségi járadékban) rehabilitációs járadékban;
 • valamely EGT tagállamtól nyugdíjban

részesül, azzal, hogy amennyiben a vállalkozó nyugdíjának a folyósítása szünetel (mert például jövedelme meghaladta a kereseti korlát összegét) továbbra is kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül.

Adódik a kérdés, hogy amennyiben a nyugdíjtörvény módosít6ása révén megszűnik a korengedményes nyugdíj, akkor a korhatár alatti nyugdíjas vállalkozó státusza miként alakul? Nyilván rövidesen erre is választ kapunk, az viszont bizonyos, hogy a rokkantsági nyugdíjas esetében a nyugdíjjogosultság megszűnése már jelenleg is azt jelenti, hogy az érintett automatikusan főfoglalkozású vállalkozóvá válik.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóra nem terjed ki a biztosítás, de ennek inkább csak a járulékfizetése területén van jelentősége, hiszen egyébként ugyanazok az ellátások (baleseti ellátás, baleseti rokkantsági nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás) illetik meg, mint egy nyugdíjas munkavállalót, aki viszont minden körülmények között biztosított.

Az egyéni, illetve társas vállalkozó havi 5100 (napi 170) forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, illetve fizet utána a társaság. Ez a kötelezettség fix összegű, a jogviszony tartamára kell megfizetni, kivéve, ha a vállalkozó

 • keresőképtelen,
 • gyermekgondozási segélyben részesül,
 • fogvatartott,
 • ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel,
 • egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.

A havi 5100 forintos járulékot abban az esetben is meg kell fizetni, amennyiben az érintett vállalkozó ezzel egyidejűleg más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (pl. munkaviszony) is áll. Viszont, ha egyidejűleg egyéni és társas vállalkozó is, vagy több társaságban társas vállalkozó, az 5100 forint megfizetése csak "egy helyen" terheli.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl, a vállalkozó nyugdíjjárulék fizetésére is kötelezett. Ennek alapja:

 • egyéni vállalkozó esetében a tényleges kivét,
 • EVA szerinti adózást választó egyéni vállalkozó esetében az EVA alap 10 százaléka,
 • Átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányadó alapja
 • társas vállalkozó esetében pedig a személyes közreműködésére tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem (személyes közreműködői díj.)

(A nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem egyben alapja a 0,5 százalékos nyugdíjemelésnek, illetve a kereseti korlátnak.)

A társas vállalkozás a járulékokat az általános szabályok szerint havonta vallja be és fizeti meg, míg az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó bevallásában vallja be és a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Külön előírás nyugdíjkorhatárt be nem töltött kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó számára, hogy, amennyiben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja a tárgyévben meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, köteles erről 15 napon belül a nyugdíjfolyósító törzsszámára hivatkozással bejelentést tenni a nyugdíjfolyósító szervhez.

Kapcsolódó dokumentumok:

2009.05.25 A kiegészítő tevékenység fogalmáról
2008.09.29 Saját jogú nyugdíjas


Szervezeti hatékonyság növelése (2 napos képzés).
A people management program a vezetők olyan képességei fejleszti,  melyek jelentősen meghatározzák, hogy a vezető  mennyire tudja realizálni  a szervezetben lévő szellemi tőkét és szabad kapacitásokat és ezáltal a teljesítőképességet mennyire tudja fokozni. Bővebben a tréningről >>>
 
Árfolyamkockázat kezelés fedezeti ügyletekkel (0Ft-os webinárium)
Sok a tévhit és kevés a valós tapasztalat a hazai vállalkozók többségénél, ami segítené őket a devizakockázataik kezelésében. Sok esetben nincs is saját szakember, aki tanáccsal és információval segítené őket abban, hogy milyen piaci várakozások alapján kell megtervezni a pénzügyi mozgásokat és a várható eredményt. Bővebben a webináriumról >>>
 
Online kereskedés a BÉT-en (0Ft-os webinárium)
Több mint 20 éve már, hogy a magyar tőkepiaci, tőzsdei befektetési és forrásbevonási lehetőségek ismét rendelkezésre állnak. Ellenben e lehetőségek ismertsége, valós megítélése még nem mondható elégségesnek. Bővebben a webináriumról >>>
 
Konszolidált beszámoló elkészítéséről (4 napos képzés).
Konszolidált beszámoló készítésének elméleti és gyakorlati ismeretei első kézből! Ismerje meg az éves és évközi konszolidált beszámoló készítésének tudnivalóit, titkait és buktatóit! Bővebben a tréningről >>>
 
Stresszkezelés tréning (1 napos képzés).
A stressz természetének megismerésével, a stressz-kezelések tudatossá válásával uralkodni tudunk felette és kézben tudjuk tartani. Vezetőknek fontos a vezetett csoport motiváltsága - hiszen nem mindegy hogy mennyire kreatívak, hatékonyak a szervezet tagjai. A stressz kézben tartása egy nagyon erős vezetői kompetencia. Bővebben a tréningről >>>