LEGÚJABB CIKK

Czibere: áttörés a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában

2015.09.03, Forrás: MTI (http://mti.hu/)
Az elmúlt évek intézkedései áttörést hoztak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában, a 2012-ben elindított reformok eredményesek voltak - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: Kalk Free | KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

Kötelezettségekkel kapcsolatos számviteli elszámolásokVideóZároltGarantált

2015.08.26, Ilona Kisgyörgy, Forrás: Verlag Dashöfer, Videó időtartama: 02:35:00
Gyakorlatorientált interaktív előadás, mely a követelésekkel kapcsolatos számviteli elszámolások témát járja körül különböző szempontok szerint. Témáink: - Fogalmak és értelmezések - Kötelezettségek a mérlegben, bekerülési érték, év közbeni és év végi ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége III.ZároltGarantált

2015.08.26, Dr. Miholics Tivadar, Forrás: Verlag Dashöfer
Ha a munkavállaló a munkáltató tudtával szükségesen használja a saját munkaeszközeit, a használat ellenértéke jár részére (LB M. törv. II. 10 234/1989). Sajátos helyzet áll fenn az ún. távmunkára irányuló, valamint a bedolgozói munkaviszonyok esetében. E helyen ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

A távolléti díj és a munkabér védelme II.ZároltArchívum

2015.05.29, Dr. Miholics Tivadar, Forrás: Verlag Dashöfer
A munkabér elszámolása, kifizetése speciális foglalkoztatások esetében. Egyenlőtlen munkaidő beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló munkabérét az Mt. 136. §-ának (3) bekezdésében foglaltak ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

Az osztalék közterheiZároltArchívum

2015.05.21, Surányi Imréné, Forrás: Verlag Dashöfer
A személyi jövedelemadóról szóló (szja) törvény az osztalék címén felvett jövedelem adókötelezettségére kétféle szabályozást tartalmaz. Fő szabályként az osztalék külön adózás alá esik, míg meghatározott esetben az összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelemnek ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó
LEGOLVASOTTABB CIKK

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiZároltGarantált

2014.08.15, Dr. Bérces Kamilla, Forrás: Verlag Dashöfer
A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit az Mt. újraszabályozta, a régi Mt-vel szemben alapvető koncepcionális változtatást vezetve be. Míg a régi Mt. a munkáltatói jogellenes megszüntetés alapvető következményének az ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

Mennyi szabit lehet nyáron kivenni?

2015.07.16, Forrás: Piac&Profit (http://www.piacesprofit.hu)
Számos kérdés felvetődik a nyári szabadságolásokkal összefüggésben. Ezek közé tartoznak például, hogy kivehetjük-e nyáron szabadságot, részmunkaidő vagy több munkahely esetén miként jár a szabadság, valamint, hogy munkaidő-keretben lehet-e szabadságot akár ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: Kalk Free | KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

A munkaviszony jellegű, illetve a polgári jogi jogviszonyok jellemzőiZároltGarantált

2013.02.07, Dr. Bérces Kamilla, Forrás: Verlag Dashöfer
Munkaviszony jellegű jogviszonynak nevezendő minden olyan, munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyre a munkaviszony következő sajátosságai vonatkoznak: - felek közötti alá-fölérendeltség (munkát végző személy függő helyzete), - a ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

A táppénz megállapításának megváltozott szabályai III.Garantált

2015.06.24, Kocsis Tamásné, Forrás: Verlag Dashöfer
Táppénz mértéke A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a táppénz alapjának 60%-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint a 44. § d) pontjában meghatározott esetben 50%- ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: Kalk Free | KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

Iskolaszövetkezeti munkaviszonyZároltGarantált

2012.11.05, Dr. Kártyás Gábor, Forrás: Verlag Dashöfer
223. § (1) Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

A munkáltató és a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségéről I.Garantált

2015.07.08, Dr. Kamilla Bérczes, Forrás: Verlag Dashöfer
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [Mt.] 6. § (4) bekezdése az általános magatartási követelmények között, az általában elvárható, jóhiszemű, tisztességes eljárás és az együttműködési kötelezettség mellett szabályozza a felek kölcsönös ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: Kalk Free | KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó

Mit kell bevallani a főnöknek?

2015.07.20, Forrás: Piac&Profit (http://www.piacesprofit.hu)
Nemcsak a munkáltatónak kell tájékoztatnia a fontos dolgokról a munkavállalót, hanem az utóbbinak is az előbbit. Csakhogy azt, hogy mi számít fontosnak, mindig az adott helyzet határozza meg. A Munka Törvénykönyve (Mt.) első körben általánosan fogalmaz és ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: Kalk Free | KALK profi | KALK profi (2)
Kapcsolódó
LEGKERESETTEBB TÉMÁK
AKTUÁLIS KÉPZÉSEK